Sunday, June 5, 2011

Sebongkah Batu di Kuala Berang

Assalamu'alaikum =D

Alhamdulillah, berjaya menghabiskan sebuah buku pada hari ini. Buku yang bertajuk SEBONGKAH BATU DI KUALA BERANG karya Faisal Tehrani ini sarat dengan info dan mesej tentang teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu dan industri hiburan. Terdapat banyak kritikan tentang industri hiburan yang tidak mendidik masyarakat dijadikan elemen penting dalam isi kandungan buku ini. Ia disampaikan melalui watak-watak yang berlatar belakangkan institut Akademi Seni Islam.

"Karyawan filem kita yang terlibat dalam dunia cereka visual amatlah kurang bertindak sebagai pendidik dan humanis berperibadi unggul. Jauh lagi, pembikin filem kita bukan sama sekali ilmuwan yang mahu membangkitkan kesedaran masyarakat yang mungkin leka dan alpa."

Dinyatakan juga bahawa seni patut dijadikan sebagai wadah untuk berdakwah kepada masyarakat atau disebut sebagai tsaqafi memandangkan unsur senilah yang menjadi elimen yang paling dekat dengan masyarakat. Seni yang digarap dalam budaya masyarakat kita sudah terlalu kuat dipengaruhi oleh Hollywood sehingga remaja kita dibentuk melalui acuan barat yang sama sekali bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Islam.

"Ya, kerana anak muda kita sebagai misalan malas ke masjid, tidak rapat dengan madrasah dan sebagainya, dalam keadaan dunia pendidikan kita yang cacamarba kerana kepentingan ahli politik dan pemerintah, remaja kita hanya kenal media seni. Jadi kita kena kuasai media ini. Filem misalnya, sebutkan saya filem yang memuatkan seruan Islam secara berilmu? Kita mungkin ada banyak karya sastera tetapi tunjukkan saya berapa banyak filem yang kita ada untuk saingi propaganda Hollywood?"

Novel ini memuatkan pelbagai pendapat dalam teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Fakta-fakta yang menguatkan lagi hujah yang dibawa oleh watak-watak diperoleh daripada sumber tempatan dan juga barat. Ia seakan mengajak kita supaya menghargai kedatangan Islam melalui budaya dan warisan yang telah dibawa ke Tanah Melayu bersama-sama Islam dan tidak terlalu mengagung-agungkan budaya barat yang tampak gah pada mata masyarakat dunia. Teori tentang budaya juga banyak diselitkan dalam novel ini. Antaranya ialah;

"Saya mahu menitipkan di sini pesan Melville J Herskovits yang menulis The Reality of Culture, di mana beliau menekankan tiga noktah penting dalam budaya. Pertama, dalam pengalaman manusia, budaya itu universal tapi manifestasinya lokal. Kedua, budaya itu stabil tetapi dinamik. Manifestasinya pula berterusan sementara noktah yang paling penting dalam budaya itu mengisi dan menentukan sebahagian besar sisi kehidupan kita tanpa perlu mencampuri fikiran secara sedar. Islam tsaqafi mahu satu pendekatan agama dengan wawasan budaya, atau budaya yang bernafaskan agama ditegakkan kembali sebagai kekuatan rantau kita ini."

Selain itu, sikap masyarakat yang terlalu gemar menghukum dan melabel orang lain tanpa memberi peluang kepada orang itu untuk tahu apa yang tidak diketahuinya turut disentuh. Apa gunanya fungsi dakwah yang diajar oleh baginda Rasulullah s.a.w kepada umatnya sekiranya kita terus menghukum dan bukannya mengajak ke arah kebenaran. Akan bertambah ramai lagilah golongan yang jahil sekiranya sikap ini diteruskan.